ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వారి ప్రథమ సంవత్సరం బేసిక్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్

ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వారి
ప్రథమ సంవత్సరం బేసిక్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్

ENGLISH MEDIUM

CHEMISTRY – 1 (EM)

PHYSICS – 1 (EM)

BOTANY – 1 (EM)

ZOOLOGY – 1 (EM)

MATHS – 1A

MATHS – 1B

HISTORY – 1

ECONOMICS – 1

POLITICAL SCIENCE – 1

COMMERCE -1

తెలుగు మీడియం

రసాయన శాస్త్రం – 1 (TM)

భౌతిక శాస్త్రం – 1 (TM)

వృక్ష శాస్త్రం – 1(TM)

జంతు శాస్త్రం – 1 (TM)

గణితం -1A

గణితం – 1B

చరిత్ర – 1

అర్ధ శాస్త్రం – 1

పొలిటికల్ సైన్స్ – 1

కామర్స్ – 1

PENDING

తెలుగు – 1

ENGLISH – 1

Follow Us @