డిసెంబర్‌లో ముఖ్యమైన రోజులు


1-డిసెంబర్
ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం

2-డిసెంబర్
ప్రపంచ కంప్యూటర్ అక్షరాస్యత దినోత్సవం
అంతర్జాతీయ బానిసత్వ నిర్మూలన దినం

3-డిసెంబర్
అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం
ప్రపంచ పరిరక్షణ దినోత్సవం

4-డిసెంబర్
నేవీ డే

5-డిసెంబర్
ఆర్థిక మరియు సామాజిక అభివృద్ధికి అంతర్జాతీయ స్వచ్ఛంద దినోత్సవం

7-డిసెంబర్
సాయుధ దళాల జెండా దినోత్సవం
అంతర్జాతీయ పౌర విమానయాన దినోత్సవం

9-డిసెంబర్
అవినీతి వ్యతిరేక అంతర్జాతీయ దినోత్సవం

10-డిసెంబర్
మానవ హక్కుల దినోత్సవం

GOOGLE NEWSJOB NOTIFICATIONS
CURRENT AFFAIRSGENERAL KNOWLEDGE
EDUCATION NEWSHOME PAGE

11-డిసెంబర్
అంతర్జాతీయ పర్వత దినోత్సవం

14-డిసెంబర్
అంతర్జాతీయ ఇంధన దినోత్సవం

18-డిసెంబర్
అంతర్జాతీయ వలసదారుల దినోత్సవం

19-డిసెంబర్
గోవా విమోచన దినం

20-డిసెంబర్
అంతర్జాతీయ మానవ సంఘీభావ దినోత్సవం

23-డిసెంబర్
కిసాన్ దివస్ (రైతు దినోత్సవం)

29-డిసెంబర్ : అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవం

Follow Us @