అక్టోబర్ నెలలో ముఖ్యమైన రోజులు

1 :-అంతర్జాతీయ వృద్ధుల దినోత్సవం,
వన్యప్రాణుల వారాలు,
జాతీయ తపాలా దినోత్సవం, స్వచ్ఛంద రక్తదాన దినోత్సవం,
అంతర్జాతీయ సంగీత దినోత్సవం.
ప్రపంచ నివాస దినోత్సవం.

2:- మానవ హక్కుల దినోత్సవం,
గాంధీ జయంతి,
గ్రామస్వరాజ్ దినోత్సవం,
ఖైదీల దినోత్సవం
ప్రపంచ జంతు దినోత్సవం

4:- ప్రపంచ జంతు సంక్షేమ దినోత్సవం

5:- ప్రపంచ ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం

6:- ప్రపంచ చిరునవ్వు దినోత్సవం,
ప్రపంచ గృహనిర్మాణ దినోత్సవం

8:- ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డే
రాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్సెస్ ల్యాండింగ్
రోజు

9:- ప్రపంచ పోస్ట్‌ఫాస్ డే,
న్యాయ సేవా దినోత్సవం,
నేషనల్ టెరిటోరియల్ ఆర్మీ డే.

10:- ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం

12:- ప్రపంచ దృష్టి దినోత్సవం

13:- ప్రపంచ గుడ్డు దినోత్సవం,

14:- ప్రపంచ ప్రమాణాల దినోత్సవం

15:- అంధుల కోసం అంతర్జాతీయ దినోత్సవం,
గ్లోబల్ హ్యాండ్ వాషింగ్ డే,
ప్రపంచ కవితా దినోత్సవం

16:- ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం,
యూనెస్కో ఆవిర్భావ దినోత్సవం,
అంతర్జాతీయ గ్రామీణ మహిళల దినోత్సవం,
అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల దినోత్సవం

17:- పేదరిక నిర్మూలన కోసం అంతర్జాతీయ దినోత్సవం

21:- పోలీసు స్మారక దినోత్సవం

23:- ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ లైబ్రరీ డే

24:- ఐక్యరాజ్యసమితి దినోత్సవం,
ప్రపంచ అభివృద్ధి సమాచార దినోత్సవం,
ఇండో-టిబెటన్ బోర్డర్ ట్రూప్స్ ల్యాండింగ్ డే

27:- పదాతిదళ దినోత్సవం, బాలల దినోత్సవం

28:- అత్తవారి రోజు

30:- ప్రపంచ పొదుపు దినోత్సవం

31:- జాతీయ ఐక్యత దినోత్సవం,
నేషనల్ రీకలర్ డే,
ఇందిరా గాంధీ మరణం.