ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరం – జనరల్

■ లాంగ్వేజస్ ::

●  తెలుగు – II

●  ఇంగ్లీష్ – II

●  హిందీ – II

●  ఉర్దూ – II

● అరబిక్ – II

● సంస్కృతం – II

■ ఆప్షనల్ సైన్స్ సబ్జెక్టులు ::

● మాథ్స్ – IIA

● మాథ్స్ – IIB

● బోటనీ – II

● జువాలజీ – II

● పిజిక్స్ – II

● కెమిస్ట్రీ – II


■ ఆప్షనల్ ఆర్ట్స్ సబ్జెక్టులు ::

● పొలిటికల్  సైన్స్ (సివిక్స్) – II

● ఎకానామిక్స్ – II

● హిస్టరీ – II

● కామర్స్ – II

Follow Us @