ప్రపంచ ముఖ్య పీఠభూములు

★ టిబెట్ పీఠభూమి (అతి పెద్దది, ఎత్తైనది) :- టిబెట్

★ పామీర్ పీఠభూమి :- తజకిస్థాన్

★ దక్కన్ పీఠభూమి :- భారత్

★ మధ్య సైబీరియా పీఠభూమి (అతి శీతలమైంది) :- రష్యా

★ కొలరాడో పీఠభూమి :- అమెరికా

★ ఆసియా మైనర్ పీఠభూమి :- ఇరాన్

★ బొగోటా పీఠభూమి :- కొలంబియా

★ కొలంబియా పీఠభూమి :- యూఎస్ఏ

★ అంటార్కిటిక్ పీఠభూమి :- అంటార్కిటికా

★ లాబ్రడార్ పీఠభూమి :- కెనడా

★ మెక్సికో పీఠభూమి :- మెక్సికో

★ యూకున్ పీఠభూమి :- అమెరికా (అలస్కా)

★ అనటోలియా పీఠభూమి :- టర్కీ

★ మంగోలియా పీఠభూమి :- చైనా

Follow Us @