5,544 మంది కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణకు అమోదం

హైదరాబాద్ (ఎప్రిల్‌ – 30) : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక శాఖ వివిధ శాఖలలో పనిచేస్తున్న 5,544 మంది కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణకు ఆమోదం తెలుపుతూ జీవో నంబర్ 38 ను విడుదల చేసింది. సంబంధిత హెచ్ఓడీలు శాంక్షన్ మరియు …

5,544 మంది కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణకు అమోదం Read More