భారత ప్రభుత్వ పథకాలు – ప్రారంభం తేదీలు

BIKKI NEWS : భారత ప్రభుత్వ పథకాలు – ప్రారంభం తేదీలు (indian government schemes and starting dates list )

నీతి ఆయోగ్
1 జనవరి 2015

సెంట్రల్ ప్రణాళిక
21 జనవరి 2015

బేటీ బచావో బేటీ పఢావో
22 జనవరి 2015

సుకన్య సమృద్ధి యోజన
22 జనవరి 2015

ముద్రా బ్యాంక్ పథకం
8 ఏప్రిల్ 2015

ప్రధాన మంత్రి సురక్ష బీమా యోజన
9 మే 2015

అటల్ పెన్షన్ యోజన
9 మే 2015

ప్రధాన మంత్రి జీవన్ జ్యోతి యోజన
9 మే 2015

ఉస్తాద్ యోజన (USTAD)
14 మే 2015

ప్రధానమంత్రి గృహనిర్మాణ పథకం
25 జూన్ 2015

అమృత్ పథకం (అమృత్)
25 జూన్ 2015

స్మార్ట్ సిటీ ప్లానింగ్
25 జూన్ 2015

డిజిటల్ ఇండియా మిషన్
1 జూలై 2015

స్కిల్ ఇండియా మిషన్
15 జూలై 2015

దీనదయాళ్ ఉపాధ్యాయ్ గ్రామ జ్యోతి యోజన
25 జూలై 2015

సరళ ప్రణాళిక
30 ఆగస్టు 2015

స్వావలంబన ఆరోగ్య పథకం
21 సెప్టెంబర్ 2015

మేక్ ఇన్ ఇండియా
25 సెప్టెంబర్ 2015

ఇంప్రింట్ ఇండియా పథకం
5 నవంబర్ 2015

సవర్ణ మానిటైజేషన్ పథకం
5 నవంబర్ 2015

ఉదయ్ పథకం (ఉదయ్)
5 నవంబర్ 2015

వన్ ర్యాంక్ వన్ పెన్షన్ స్కీమ్
7 నవంబర్ 2015

నాలెడ్జ్ ప్లాన్
30 నవంబర్ 2015

కిల్కారీ పథకం
25 డిసెంబర్ 2015

నమామి గంగే తొలి దశ ప్రచారం ప్రారంభమైంది
5 జనవరి 2016

స్టార్ట్ ఇండియా
16 జనవరి 2016

ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన
18 ఫిబ్రవరి 2016

సేతు భారతం ప్రాజెక్ట్
4 మార్చి 2016

స్టాండ్ అప్ ఇండియా పథకం
5 ఏప్రిల్ 2016

గ్రామోదయ సే భారత్ ఉదయ్ అభియాన్
14 ఏప్రిల్ 2016

ప్రధాన మంత్రి అజ్వల యోజన
1 మే 2016

ప్రధానమంత్రి వ్యవసాయ నీటిపారుదల పథకం
31 మే 2016

జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ ప్రణాళిక
1 జూన్ 2016

నాగమి గంగే కార్యక్రమం
7 జూలై 2016

విమాన ప్రణాళిక
21 అక్టోబర్ 2016

సౌర్ సుజల యోజన
1 నవంబర్ 2016

ప్రధానమంత్రి యువనేస్తం
9 నవంబర్ 2016

భీమ్ యాప్
30 డిసెంబర్ 2016

భారత్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ ఫేజ్ – 2
19 జూలై 2017

ప్రధాన మంత్రి వయ వందన యోజన
21 జూలై 2017

జీవనోపాధి గ్రామీణ ఎక్స్‌ప్రెస్ పథకం
21 ఆగస్టు 2017

ప్రధాన మంత్రి సహజ్ బిజిలీ హర్ ఘర్ యోజన – సౌభాగ్య
25 సెప్టెంబర్ 2017