ప్రముఖ కవి వేణు సంకోజు కు దాశరథి కృష్ణమాచార్య అవార్డ్

హైదరాబాద్ (జూలై – 20) : నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ అని నినదించిన నాటి తరం తెలంగాణ కవి శ్రీ దాశరథి కృష్ణమాచార్యకు గుర్తింపుగా ఆయన జన్మదినం సందర్భంగా తెలంగాణ కవులు, రచయితలు, సాహితీవేత్తలను గుర్తించి ప్రతి ఏడాది …

ప్రముఖ కవి వేణు సంకోజు కు దాశరథి కృష్ణమాచార్య అవార్డ్ Read More