ప్రజాప్రతినిధుల పదవుల వయోపరిమితి

హైదరాబాద్ (డిసెంబర్ – 18) : భారత రాజ్యాంగం భారత ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాప్రతినిధులుగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి, పదవులు స్వీకరించడానికి కనిష్ఠ వయోపరిమితిని విధించింది. పోటీ పరీక్షలలో తరచుగా అడుగుతున్న ఈ అంశం పై ప్రశ్నలు అడుగుతున్న నేపథ్యంలో మీ కోసం… …

ప్రజాప్రతినిధుల పదవుల వయోపరిమితి Read More