తరాలకు వారధి మహిళ : ఉమాదేవి ప్రత్యేక వ్యాసం

ఆశయ సాధనలో అలుపెరుగక పోరాడుతూ అవాంతరాలనధిగమిస్తూ అంచెలంచెలుగా తనస్థానాన్ని నిలుపుకుంటున్నది మహిళ. మహిళ లేని జగతిని పరిణతి లేని ప్రకృతిని ఊహించగలమా! మానవ మనుగడకు మూలం స్త్రీ కాగా అంతటా నిండిన ఆమెకు మరి గుర్తింపేది ?మహిళల సాధికారతకు గుర్తుగా,మహిళలు ఎదుర్కొనే …

తరాలకు వారధి మహిళ : ఉమాదేవి ప్రత్యేక వ్యాసం Read More

మాతృభాష _ హృదయ ఘోష

తల్లి ముఖతా ఉగ్గుపాలతో అప్రయత్నంగా నేర్చుకునేది మాతృభాష .మనిషి అప్రయత్నంగా,ఏ కష్టం లేకుండా జీవితంలో నేర్చుకునే మొదటి భాష మాతృ భాష.“పరభాషద్వారా బోధన అంటే సోపానాలు లేని సౌధం” లాంటిదన్న విశ్వకవి రవీంద్రుని మాటలు అక్షర సత్యాలు.మాతృభాష జ్ఞానార్జనకు, భావ వ్యక్తీకరణకు …

మాతృభాష _ హృదయ ఘోష Read More

తెలంగాణ ఆశ, శ్వాస కాళోజీ నారాయణరావు

సెప్టెంబర్ – 09 కాళోజీ నారాయణ రావు జన్మదినం సందర్భంగా అడ్డగూడి ఉమాదేవి ప్రత్యేక వ్యాసం అన్యాయాన్ని ప్రతిఘటిస్తూ, ఉద్యమాలలో ధైర్యంగా పాల్గొంటూ, అన్యాయాక్రమాలను ధిక్కరించడానికి గేయమో, పాటనో, కవితనో వ్రాసి అక్రమాలనెదిరించిన మూడక్షరాల శరము “కాళోజీ“ 1914 బీజాపూర్ జిల్లా …

తెలంగాణ ఆశ, శ్వాస కాళోజీ నారాయణరావు Read More