భావి తరాలకు శ్వాస – మన మాతృభాష

BIKKI NEWS (FEB. 20) : తల్లి ముఖతా ఉగ్గుపాలతో అప్రయత్నంగా నేర్చుకునేది మాతృభాష. (International Mother Language Day) మనిషి అప్రయత్నంగా, ఏ కష్టం లేకుండా జీవితంలో నేర్చుకునే మొదటి భాష మాతృ భాష. “పరభాష ద్వారా బోధన అంటే …

భావి తరాలకు శ్వాస – మన మాతృభాష Read More

Gandhi – జనుల హృదయాలలో నిలిచిన నేత జాతిపిత – అడ్డగూడి ఉమాదేవి

BIKKI NEWS (OCTOBER – 02) : అహింసా వాదిగా, హరిజనోద్ధారకుడిగా, శాంతియుత మార్గంలో స్వరాజ్యాన్ని సంపాదించి ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఒక విశిష్ట స్థానాన్ని పొందిన మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ 1969 అక్టోబర్ 2న పోరుబందర్ లో నిజాయితీ, దైవభక్తి …

Gandhi – జనుల హృదయాలలో నిలిచిన నేత జాతిపిత – అడ్డగూడి ఉమాదేవి Read More