డిగ్రీ చదువుతోపాటు – 10 వేల జీతం

హైదరాబాద్ (ఏప్రిల్ – 25) : విద్యార్థులు డిగ్రీ చదువుతూనే నెలకు పది వేలు సంపాదించే అవకాశం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కల్పించనున్నది. వచ్చే విద్యాసంవత్సరం నుంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సు లను ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలో 1,054 డిగ్రీ కాలేజీలుండగా, అత్య …

డిగ్రీ చదువుతోపాటు – 10 వేల జీతం Read More