ఫిపా పుట్‌బాల్ వరల్డ్ కప్ విజేతల లిస్ట్

హైదరాబాద్ (డిసెంబర్ – 01) : ప్రపంచ క్రీడా యవనికపై అత్యంత ఆదరణ పొందిన క్రీడా పుట్‌బాల్… ఫిపా వరల్డ్ కప్ (FIFA FOOTBALL WORLD CUP) 1930లో ప్రారంభమైంది. ఈ సంవత్సరం ఖతార్ వేదికగా 22వ ఫిపా ప్రపంచ కప్ జరుగుతుంది. 1930 నుంచి ఫిపా వరల్డ్ కప్ విజేతల జాబితా…

బ్రెజిల్ 5 సార్లు, జర్మనీ, ఇటలీలు చెరో 4 సార్లు, ఉరుగ్వే, ప్రాన్స్, అర్జెంటీనా చెరో 2 సార్లు, ఇంగ్లండ్, స్పెయిన్ చెరో ఒకసారి విజేతలుగా నిలిచాయి.

GOOGLE NEWSJOB NOTIFICATIONS
CURRENT AFFAIRSGENERAL KNOWLEDGE
EDUCATION NEWSHOME PAGE
సం.//విజేత వేదిక
1930ఉరుగ్వేఉరుగ్వే
1934ఇటలీఇటలీ
1938ఇటలీప్రాన్స్
1950ఉరుగ్వేబ్రెజిల్
1954జర్మనీస్విట్జర్లాండ్
1958బ్రెజిల్స్వీడన్
1962బ్రెజిల్చీలీ
1966ఇంగ్లండ్ఇంగ్లండ్
1970బ్రెజిల్మెక్సికో
1974జర్మనీమునిచ్
1978అర్జెంటీనాబ్యునాస్ ఎర్స్
1982ఇటలీస్పెయిన్
1986అర్జెంటీనామెక్సికో సిటీ
1990జర్మనీఇటలీ
1994బ్రెజిల్అమెరికా
1998ప్రాన్స్ప్రాన్స్
2002బ్రెజిల్జపాన్
2006ఇటలీజర్మనీ
2010స్పెయిన్జొహెన్నెస్‌బర్గ్
2014జర్మనీరియోడిజనిరియో
2018 ప్రాన్స్రష్యా
2022?ఖతార్
Follow Us @