ఉత్తమోత్తమ జన నేత – అభివృద్ధి ప్రధాత మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

BIKKI NEWS : తెలంగాణ లోకమంతా తెలిసిన పేరు. పోరాటాలకు నమూనా. విప్లవాలకు పరామర్శ గ్రంథం, అనితరసాధ్యమైన వ్యక్తిత్వం. ఎంతటి భిన్నత్వమో అంతటి ఏకత్వం. తెలంగాణ దుర్భిక్ష చిరునామా పాలమూరు, కానీ ఆ ప్రజల గుండెలు అంతటి సుభిక్షం. తెలంగాణ సాంస్కృతిక, …

ఉత్తమోత్తమ జన నేత – అభివృద్ధి ప్రధాత మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ Read More