మే 09, 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q & A

Q1) ఇటీవల ఆవు చెక్క యంత్రం వార్తల్లో నిలిచింది. ఇది ఏమి చేస్తుంది?జ – ఆవు పేడ నుండి కలప ఇంధనాన్ని తయారు చేసే యంత్రం Q2) దేశంలో మొట్టమొదటి ఫ్లో కెమిస్ట్రీ టెక్నాలజీ హబ్‌ను ఇటీవల ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు?జ …

మే 09, 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q & A Read More