లా సెట్ 2020 కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ విడుదల

3 మరియు 5 సంవత్సరాల LAW కోర్సులలో అడ్మిషన్ల ప్రక్రియకు సంబంధించి, TS LAWCET 2020 రాసిన అభ్యర్థులకు డిసెంబర్ 14 వ తారీకు నుండి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన ప్రారంభం కానుంది.

అలాగే రెండు సంవత్సరాల పీజీ లా కోర్స్ కి సంబంధించి TS PGLCET 2020 కి రాసిన అభ్యర్థులకు డిసెంబర్ 14 వ తారీకు నుండి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన ప్రారంభం కానుంది.

పూర్తి వివరాలకు ఈ కింద ఇచ్చిన వెబ్సైట్ సందర్శించవచ్చు.

వెబ్సైట్ ::

https://lawcet.tsche.ac.in/TSLAWCET/TSLAWCET_HomePage.aspx

Follow Us@