19 – 01 – 2022న T SAT విద్య చానల్ లో ఇంటర్మీడియట్ తరగతుల షెడ్యుల్

ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు

సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును..

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు…

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ – 2484

వీడియో కాన్ – 2484

ఎయిర్ టెల్ – 948

సన్ డైరెక్ట్ – 195

టాటా స్కై – 1479

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – MATHS – 2B (DEFINITE INTEGRALS)

7.30 – 8.00am – BOTANY (MOLECULAR BASIS OF INHERITANCE)

8.00 – 8.30am – CIVICS – (MANDAL PARISHAD & ZILLA PARISHAD)

8.30 – 9.00am – HINDI – (TELANGANA KI DARSHANIYA STHAL)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – ACCOUNTANCY (BANK RE CONCILIATION STATEMENT)

5.30 – 6.00pm – HISTORY – (TM) (SOUTH INDIAN KINGDOM)

6.00 – 6.30pm – TELUGU – (SNEHALATHA DEVI LEKHA)

6.30 – 7.00pm – MATHS – 1A (PRODUCT OF VECTOR)

7.00 – 7.30pm – PHYSICS (WORK, ENERGY and POWER)

7.30 – 8.00pm – BOTANY (CELL STRUCTURE and FUNCTIONS)

8.00 – 8.30pm – CHEMISTRY (UM) (CHEMICAL BONDING)

Follow Us @