D.A. CALCULATOR

హైదరాబాద్ (జనవరి – 23) : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం D.A. ను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో వివిధ వేతన స్కేళ్ళకు నూతన డీఏ పెరుగుదలను కింద ఇవ్వబడిన జాబితాలో చూడవచ్చు.