26/01/2022న T SAT VIDYA చానల్ లో ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు.

ఉదయం ద్వితీయ సంవత్సరం, సాయంత్రం ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479

SECOND YEAR CLASSES

NO CLASSES TODAY

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – ECONOMICS (EM) – (DEMAND ANALYSIS )

5.30 – 6.00pm – CIVICS – (KINDS OF LAW)

6.00 – 6.30pm – HINDI – (SISTACHAR)

6.30 – 7.00pm – MATHS -1B (PAIR OF STRAIGHT LINE)

7.00 – 7.30pm – CHEMISTRY (STATES OF MATTER)

7.30 – 8.00pm – ZOOLOGY – (STRUCTURALAL ORGANIZATION)

8.00 – 8.30pm – MATHS -1B (UM) (THE STRAIGHT LINE)

Follow Us @