20-01-2022న T SAT VIDYA ఛానెల్ లో ఇంటర్ తరగతుల షెడ్యూల్

ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు

సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును..

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు…

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ – 2484

వీడియో కాన్ – 2484

ఎయిర్ టెల్ – 948

సన్ డైరెక్ట్ – 195

టాటా స్కై – 1479

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – MATHS – 2B (DIFFERENTIAL EQUATIONS)

7.30 – 8.00am – ZOOLOGY (GENETICS)

8.00 – 8.30am – HISTORY – (ROLL OF TELANGANA PRAJA SAMITHI)

8.30 – 9.00am – SANSKRIT – (BHARATHA BHUSHA VIROSHA)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – ECONOMICS (EM) – (DEMAND ANALYSIS)

5.30 – 6.00pm – CIVICS – (KINDS OF LAW)

6.00 – 6.30pm – HINDI – (SISTACHAR)

6.30 – 7.00pm – MATHS – 1B (PAIR OF STRAIGHT LINE)

7.00 – 7.30pm – CHEMISTRY – (STATES OF THE MATTER)

7.30 – 8.00pm – ZOOLOGY – (STRUCTURAL ORGANIZATION IN ANIMALS)

8.00 – 8.30pm – MATHS -1B (UM) (THE STRAIGHT LINE)

Follow Us @