27/01/2022న T SAT VIDYA చానల్ లో పాఠశాల విద్య డిజిటల్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479

10.00 – 10.30am – 10th – PHYSICAL SCIENCE – (EM)( HUMAN EYE & COLOURFUL WORLD – 01)

10.30 – 11.00am – 9th – MATHS – (UM) (SURFACE AREA & VOLUME – 01)

12.00 – 12.30pm – 8th – సాంఘీక శాస్త్రం (ద్రవ్యం & బ్యాంకింగ్)

12.30 – 1.00pm – 10th – MATHS (UM) – (PAIR OF LINEAR EQUATIONS IN TWO VARIABLES – 03)

2.00 – 2.30pm – 9th – భౌతిక శాస్త్రం-(TM) (మిశ్రనీయ, అమిశ్రనీయ ద్రావణాలను వేరుచేయుట)

2.30 – 3.00pm – 8th – ENGLISH (EM) – (HUMANITY GERUNDS)

3.00 – 3.30pm -10th జీవ శాస్త్రం – (హర్దిక వలయం)

3.30 – 4.00pm – 9th – MATHS (EM) – (SURFACE AREAS & VOLUMES – 01)

4.00 – 4.30pm – 8th – MATHS – (UM) (CONSTRUCTION OF QUADRILATERALS – 03)

4.30 – 5.00pm – 10th – ENGLISH (L) – (RENDEZVOUS WITH RAY- A READING)

Follow Us @