28/01/2022న T SAT VIDYA చానల్ లో పాఠశాల విద్య డిజిటల్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు.

LIVE తరగతులను ఇక్కడ చూడవచ్చు

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479

10.00 – 10.30am – 10th – BIO SCIENCE – (EM) (CO ORDINATION – 01)

10.30 – 11.00am – 9th – BIO SCIENCE – (UM) (CHALLENGES IMPROVING AGRICULTURAL PRODUCTION- 01)

12.00 – 12.30pm – 8th – గణితం – (చక్రవడ్డి అనువర్తనాలు)

12.30 – 1.00pm – 10th – URDU (UM) – (DURRE YATEEM – 02)

2.00 – 2.30pm – 9th – ENGLISH -(TM) (THE RIVER – POEM)

2.30 – 3.00pm – 8th – BIO SCIENCE – (EM) – (REPRODUCTION IN ANIMALS – 02)

3.00 – 3.30pm – 10th – సాంఘీక శాస్త్రం – (స్వాతంత్ర్య భారతదేశం )

3.30 – 4.00pm – 9th – MATHS (EM) – (SURFACE AREAS & VOLUMES – 02)

4.00 – 4.30pm – 8th – BIO SCIENCE (UM) – (AGE OF ADOLESCENCE – 02)

4.30 – 5.00pm – 10th – TELUGU (L) – (శతక మధురిమ)

Follow Us @