24/01/2022న T – SAT లో పాఠశాల డిజిటల్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య, నిపుణ చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు…

వివిధ నెట్వర్క్ లలో వరుసగా T SAT విద్య టీవీ ఛానల్స్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ – 2484, వీడియోకాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 145, టాటా స్క్యై – 1479

CLASSES SCHEDULE

10:00 – 10:30 – 10th – SOCIAL -( EM ) – NATIONAL LIBERATION MOVEMENT – 3

10:30 – 11:00 – 9th – URDU – MAULANA HAFIZ MOHAMMED ANWARULLAH KHAN BAHADUR FAZILAT JUNG

12:00 – 12:30 – 8th – PHYSICAL SCIENCE (TM) – ప్లాస్టిక్ మరియు వాతావరణం

12:30 – 01:00 – 10th – PHYSICAL SCIENCE (UM) – HUMAN EYE & COLOURFUL WORLD -1

02:00 – 02:30 – 9th – PHYSICAL SCIENCE (TM) – గురుత్వ కేంద్రం

02:30 – 03:00 – 8th – PHYSICAL SCIENCE (EM) – SOUND – 1

03:00 – 03:30 – 10th – గణితం – సరూప త్రిభుజాలు – ప్రాథమిక అనుపాత సిద్దాంతం

03:30 – 04:00 – 9th – PHYSICAL SCIENCE (EM) – IS MATTER PURE – TYPES OF MIXTURES

04:00 ; 04:30 – 8th – URDU – MAHEENE KI PHALL TAREEQ

04:30 – 05:00 – 10th – TELUGU – భాగ్యోదయం – 2

Follow Us @