31/01/2022న T SAT VIDYA లో పాఠశాల విద్య తరగతుల షెడ్యూల్ & LIVE

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు.

T SAT LIVE తరగతులు ఇక్కడ చూడండి.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479.

10.00 – 10.30am – 10th – SOCIAL STUDIES- (EM) (NATIONAL MOVEMENT IN INDIA – 01)

10.30 – 11.00am – 9th – MATHS- (UM) (SURFACE AREAS & VOLUME – 02)

12.00 – 12.30pm – 8th – HINDI – (TYROHAN KA DESH – 01)

12.30 – 1.00pm – 10th – MATHS (UM) – (SIMILAR TRIANGLES – 01)

2.00 – 2.30pm – 9th – TELUGU -(TM) (ధీక్షకు సిద్ధం కండి)

2.30 – 3.00pm – 8th – PHYSICAL SCIENCE (EM) – (SOUND – 03)

3.00 – 3.30pm – 10th – గణితం – (త్రికోణమితి వాటి నిష్పత్తులు)

3.30 – 4.00pm – 9th – PHYSICAL SCIENCE – (EM) – (ATOMS & MOLECULES – 01)

4.00 – 4.30pm – 8th – PHYSICAL SCIENCE – (EM) – (METALS & NON METALS)

4.30 – 5.00pm – 10th – HINDI (L) – (LOKGEETH – 02)

Follow Us @