30/01/2022న T SAT VIDYA చానల్ లో పాఠశాల విద్య తరగతుల షెడ్యూల్ & LIVE

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు.

T SAT LIVE తరగతులు ఇక్కడ చూడండి

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479

10.00 – 10.30am – 10th – MATHS – (EM) (SIMILAR TRIANGLES – 02)

10.30 – 11.00am – 9th – PHYSICAL SCIENCE – (UM) (ATOM, MOLECULES & CHEMICAL REACTIONS – 03)

12.00 – 12.30pm – 8th – జీవ శాస్త్రం – (ఆహర పదార్థాలు నిల్వ)

12.30 – 1.00pm – 10th – BIO SCIENCE (UM) – (EXCRETORY SYSTEM – 01)

2.00 – 2.30pm – 9th – HINDI – (TM) (FOOT BALL)

2.30 – 3.00pm – 8th – SOCIAL STUDIES (EM) – (THE POLAR REGIONS – 02)

3.00 – 3.30pm – 10th భౌతిక శాస్త్రం – (ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక)

3.30 – 4.00pm – 9th – BIO SCIENCE (EM) – (ANIMAL BEHAVIOUR – 01)

4.00 – 4.30pm – 8th – TELUGU (SECOND LANGUAGE) (UM) (MURUKULU – 01)

4.30 – 5.00pm – 10th – HINDI (L) – (LOKGEETH – 01)

Follow Us @