06/02/2022న T SAT VIDYA లో పాఠశాల విద్య తరగతులు

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479.

9.00 – 9.30am – 5th – గణితం – (పొడవులను కొలవడం, అంచనా వేయడం, వినియోగం)

9.30 – 10.00am – 4th – ENGLISH- (TM) (WHAT IS A TREE. B. READING)

10.00 – 10.30am – 10th – PHYSICAL SCIENCE (EM) – (STRUCTURE OF ATOM – 01)

10.30 – 11.00am – 10th – ENGLISH – (SOCIAL ISSUES – FACSHEET – 01)

12.00 – 12.30pm – 7th – సాంఘీక శాస్త్రం – (చేతి వృత్తులు చేనేత వస్త్రాలు)

12.30 – 1.00pm – 7th – URDU – (ELECTRICITY)

2.00 – 2.30pm – 6th – SOCIAL (UM) – (LOCAL SELF GOVERNMENT IN URBAN AREAS)

2.30 – 3.00pm – 6th – ENGLISH – (AN ADVENTURE – FACSHEET – 01)

3.00 – 3.30pm – 8th – SOCIAL STUDIES (EM) (FOREST USING & PROTECTING – 01)

3.30 – 4.00pm – 8th – BIOLOGICAL SCIENCE (UM) – (BIO DIVERSITY & ITS CONSTRUCTION )

4.00 – 4.30pm – 9th – MATHS (EM) – (TRIANGLES INTRIDUCTION TO CONGRUENCY )

4.30 – 5.00pm – 9th – SOCIAL STUDIES (TM) – (భారతదేశం పై వలసవాద ప్రభావం)

Follow Us @