07/02/2022న T SAT VIDYA లో పాఠశాల విద్య తరగతులు

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479.

9.00 – 9.30am – 3rd – గణితం – (రెండు మూడు అంకెల తీసివేతలు)

9.30 – 10.00am – 5th – EVS – (శ్వాస వ్యవస్థ, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ)

10.00 – 10.30am – 10th – MATHS (EM) – (TRIGONOMETRY)

10.30 – 11.00am – 10th – HINDI – (ANTARRASHTRIYA STHAR PAR HINDI – 01)

12.00 – 12.30pm – 7th – HINDI – (APNA PYARA BHARATH DESH – 01)

12.30 – 1.00pm – 7th – GENERAL SCIENCE – (EM) (HEAT)

2.00 – 2.30pm – 6th – MATHS (EM) – (FRACTIONS & DECIMAL FRACTIONS )

2.30 – 3.00pm – 6th – GENERAL SCIENCE (UM) – (SEPERATION OF MATERIALS)

3.00 – 3.30pm – 8th – MATHS (UM) (COMPARE QUANTITIES BY PROPORTIONS – 01)

3.30 – 4.00pm – 8th – ENGLISH – (EDUCATION & CAREER ) (FACSHEET)

4.00 – 4.30pm – 9th – MATHS (EM) – (TRIANGLES -02 )

4.30 – 5.00pm – 9th – ENGLISH – (A LONG WALK TO FREEDOM – 02) (READING)

Follow Us @