02/02/2022న T SAT VIDYA లో పాఠశాల విద్య తరగతులు

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు.

T SAT LIVE తరగతులు ఇక్కడ చూడండి.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479.

9.00 – 9.30am – 5th – MATHS – (పొడవులను కొలవడం, అంచనా వేయడం, వినియోగం)

9.30 – 10.00am – 4th – ENGLISH- (TM) (WHAT IS TREE – B. READING)

10.00 – 10.30am – 10th – PHYSICAL SCIENCE (EM) – (STRUCTURE OF ATOM – 01)

10.30 – 11.00am – 10th – ENGLISH (TM) – (SOCIAL ISSUES) (FACS SHEET – 01)

12.00 – 12.30pm – 7th – సాంఘీక శాస్త్రం – (చేతి వృత్తులు – చేనేత వస్త్రాలు)

12.30 – 1.00pm – 7th – URDU (UM) – (ELECTRICITY)

2.00 – 2.30pm – 6th – SOCIAL (UM) – (LOCAL SELF & GOVERNMENT IN URBAN AREAS)

2.30 – 3.00pm – 6th – ENGLISH (TM) – (AN ADVENTURE) (FACESHEET)

3.00 – 3.30pm – 8th – SOCIAL STUDIES – (EM) (FOREST USING AND PROTECTING – 01)

3.30 – 4.00pm – 8th – BIO SCIENCE (UM) – (BIODIVERSITY AND ITS CONSTRUCTION )

4.00 – 4.30pm – 9th – MATHS (EM) – TRIANGLES INTRODUCTION TO CONGRUENCY

4.30 – 5.00pm – 9th – సాంఘీక శాస్త్రం – భారతదేశం పై వలసవాద ప్రభావం

Follow Us @