08/02/2022న T SAT VIDYA లో పాఠశాల విద్య తరగతులు

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479.

9.00 – 9.30am – 5th – గణితం – (కీలోమీటర్లు‌, మీటర్లు మరియు అడుగులలో పొడవులను కొలవడం)

9.30 – 10.00am – 4th – గణితం – (పెద్ద సంఖ్యల తీసివేతలు, నిత్య జీవిత సందర్భాలలో కూడికలు తీసివేతలు)

10.00 – 10.30am – 10th – SOCIAL (EM) – (NATIONAL MOVEMENT IN INDIA, PARTITION & INDEPENDENCE 1939 to 1947 – 02)

10.30 – 11.00am – 10th – సాంఘీక శాస్త్రం – (స్వతంత్ర భారతదేశం – 02)

12.00 – 12.30pm – 7th – ENGLISH – (PURU – THE BRAVE) (story writing discourse)

12.30 – 1.00pm – 7th – GENERAL SCIENCE – (UM) (AIR, WIND & CYCLONE)

2.00 – 2.30pm – 6th – MATHS (UM) – (FRACTIONS & DECIMALS – 02 )

2.30 – 3.00pm – 6th – GENERAL SCIENCE – (పదార్థాలు వేరు చేయడం)

3.00 – 3.30pm – 8th – BIO SCIENCE (EM) (REACHING THE AGE OF ADOLESCENCE)

3.30 – 4.00pm – 8th – MATHS – (వర్గ సంఖ్యలు మరియు వాటి ధర్మాలు)

4.00 – 4.30pm – 9th – PHY. SCIENCE- (పరమాణువుల సంయోగ నియమాలు)

4.30 – 5.00pm – 9th – PHY. SCIENCE – (EM) – (ATOMS, MOLECULES, CHEMICAL REACTIONS – 02)

Follow Us @