01/02/2022న T SAT VIDYA లో పాఠశాల విద్య తరగతుల షెడ్యూల్ & LIVE

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు.

T SAT LIVE తరగతులు ఇక్కడ చూడండి.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479.

9.00 – 9.30am – 3rd – ENGLISH- (TM) (I LIKE IT THIS WAY – pre reading)

9.30 – 10.00am – 4th – గణితం – (TM) (పూసల దండ సంఖ్య రేఖ ఆధారంగా కూడికలు తీసివేతల సమస్యలు సాధించుట)

11 00 – 10.30am – 10th – MATHS – (TRIGONOMETRIC RATIOS & IDENTITIES)

10.30 – 11.00am – 10th – భౌతిక శాస్త్రం – (పరమాణు నిర్మాణం)

12.00 – 2.30pm – 7th – సామాన్య శాస్త్రం – (ఉష్ణం కొలత)

12.30 – 1.00pm – 7th – SOCIAL STUDIES (EM) – (HANDCRAFTS & HANDLOOMS – 01)

2.00 – 2.30pm – 6th – MATHS – (INTRODUCTION TO INTEGERS)

2.30 – 3.00pm – 6th – HINDI (TM) – (RAILWAY STATION – 01)

3.00 – 3.30pm – 8th – TELUGU (S.L ) (UM) (MURUKULU – 02)

3.30 – 4.00pm – 8th – భౌతిక శాస్త్రం – (ధ్వని ప్రసారం)

4.00 – 4.30pm – 9th ( CHALLENGING IN IMPROVEMENT AGRICULTURAL PRODUCTS

4.30 – 5.00pm – 9th – HINDI (L) – (BETI KI NAAM PATR – 01)

Follow Us @