04/02/2022న T SAT VIDYA లో పాఠశాల విద్య తరగతులు

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు.

T SAT LIVE తరగతులు ఇక్కడ చూడండి.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479.

9.00 – 9.30am – 5th – తెలుగు – (సాలర్ జంగ్ మ్యూజియం – 03)

9.30 – 10.00am – 4th – EVS – (TM) (దారి తెలుసుకుందామా.?)

10.00 – 10.30am – 10th – తెలుగు – (శతక మధురిమ – 02)

10.30 – 11.00am – 10th – జీవ శాస్త్రం – (మొక్కలలో విసర్జన)

12.00 – 12.30pm – 7th – తెలుగు – (అమ్మ జ్ఞాపకాలు)

12.30 – 1.00pm – 7th – తెలుగు (SL) (UM) – (చెట్టు)

2.00 – 2.30pm – 6th – తెలుగు (SL) (UM) – (పడవ)

2.30 – 3.00pm – 6th – గణితం (TM) – (రేఖా ఖండం, కొలత, స్కిల్)

3.00 – 3.30pm – 8th – SOCIAL STUDIES – (EM) (FOREST USING AND PROTECTING – 02)

3.30 – 4.00pm – 8th – SOCIAL STUDIES (TM) – (బ్రిటిష్, నిజాంల కాలంలో భూస్వాములు, కౌలుదారులు )

4.00 – 4.30pm – 9th – ENGLISH (TM) – (A LONG WALK TO FREEDOM)

4.30 – 5.00pm – 9th – జీవ శాస్త్రం – (మొక్కల వర్గీకరణ – వృక్ష రాజ్యం)

Follow Us @