25/01/2022న T – SAT లో పాఠశాల విద్య డిజిటల్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య, నిపుణ చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో వరుసగా T SAT విద్య టీవీ ఛానల్స్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ – 2484, వీడియోకాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 145, టాటా స్క్యై – 1479

10.00 – 10.30am – 10th – MATHS – (EM) (SIMILAR TRIANGLES)

10.30 – 11.00am – PHYSICAL SCIENCE – (UM) (ATOM, MOLECULES & CHEMICAL REACTIONS – 03)

12.00 – 12.30pm – 8th – జీవ శాస్త్రం – (ఆహర పదార్థాలు నిల్వ)

12.30 – 1.00pm – 10th – BIO SCIENCE (UM) – (EXCRETORY SYSTEM – 01)

2.00 – 2.30pm – 9th – HINDI -(TM) (FOOT BALL)

2.30 – 3.00pm – 8th – SOCIAL STUDIES (EM) – (THE POLAR REGIONS – 01)

3.00 – 3.30pm – 10th భౌతిక శాస్త్రం – (ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక)

3.30 – 4.00pm – 9th – BIO SCIENCE (EM) – (ANIMAL BEHAVIOUR – 01)

4.00 – 4.30pm – TELUGU (SECOND LANGUAGE) (UM) (MURUKULU – 01)

4.30 – 5.00pm – 10th – HINDI (L) – (LOKGEETH – 01)

Follow Us @