31/01/2022న T SAT VIDYA చానల్ లో ఇంటర్ తరగతుల షెడ్యూల్ & LIVE

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు.

T SAT LIVE తరగతులు ఇక్కడ చూడండి.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – MATHS – 2A (RANDOM VARIABLES & DISTRIBUTION)

7.30 – 8.00am – PHYSICS – (SEMI CONDUCTOR AND ELECTRONICS)

8.00 – 8.30am – COMMERCE – (PARTENERSHIP ACCOUNT)

8.30 – 9.00am – ENGLISH – (RESUME/CV)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – COMMERCE – (TRIAL BALANCE)

5.30 – 6.00pm – HISTORY (TM) – (DELHI SULTHANS)

6.00 – 6.30pm -ENGLISH – (PHONETICS)

6.30 – 7.00pm – MATHS -1A (PRODUCT OF VECTOR)

7.00 – 7.30pm – PHYSICS (WORK, POWER and ENERGY)

7.30 – 8.00pm – BOTANY – (CELL STRUCTURE AND FUNCTIONS)

8.00 – 8.30pm – STRESS MANAGEMENT (THE HELP PROGRAMME)

Follow Us @