29/01/2022న T SAT VIDYA చానల్ లో ఇంటర్ తరగతుల షెడ్యూల్ & LIVE

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు.

T SAT LIVE తరగతులు ఇక్కడ చూడండి

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – CHEMISTRY- (ORGANIC COMPOUNDS CONTAINING C, H, O)

7.30 – 8.00am – CHEMISTRY – (d & f BLOCK ELEMENTS)

8.00 – 8.30am – STRESS MANAGEMENT – (THE HELP PROGRAMME)

8.30 – 9.00am – ARABIC – (SERVICE TO PARENTS)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – ECONOMICS – (PRODUCTION ANALYSIS)

5.30 – 6.00pm – CIVICS – (MEANING OF EQUALITY)

6.00 – 6.30pm – URDU – (QUWAID ZAMEER)

6.30 – 7.00pm – MATHS -1B – ( THREE DIMENSIONAL COORDINATES)

7.00 – 7.30pm – CHEMISTRY (STOICHIOMETRY)

7.30 – 8.00pm – ZOOLOGY – (ANIMAL DIVERSITY)

8.00 – 8.30pm – ECONOMICS (UM) (PRODUCTION ANALYSIS)

Follow Us @