02/02/2022న T SAT VIDYA లో ఇంటర్ తరగతులు

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు.

T SAT LIVE తరగతులు ఇక్కడ చూడండి.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479.

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – MATHS – 2B (DIFFERENTIAL EQUATIONS)

7.30 – 8.00am – BOTANY – (MOLECULAR BIOLOGY OF INHERITANCE)

8.00 – 8.30am – CIVICS – (MANDAL PARISHAD & ZILLA PARISGD)

8.30 – 9.00am – HINDI – (MUHAVARE AUR LOKOKTIYAN)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – ACCOUNTANCY – (TM) (RECTIFICATION OF ERRORS)

5.30 – 6.00pm – HISTORY – (REFORMS OF ALAUDDIN KHILJI)

6.00 – 6.30pm – TELUGU – (మిత్ర ధర్మం)

6.30 – 7.00pm – MATHS -1A (TRIGONOMETRIC RATIOS)

7.00 – 7.30pm – PHYSICS (SYSYEM OF PARTICLES AND ROTARIONAL MOTION)

7.30 – 8.00pm – BOTANY – (CELL STRUCTURE AND FUNCTIONS)

8.00 – 8.30pm – CHEMISTRY (UM) (CHEMICAL BONDING)

Follow Us @