28/01/2022న T SAT VIDYA చానల్ లో ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు.

ఉదయం ద్వితీయ సంవత్సరం, సాయంత్రం ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479

LIVE తరగతులను ఇక్కడ చూడవచ్చు

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – CHEMISTRY (ORGANIC COMPOUNDS CONTAINING C, H, O)

7.30 – 8.00am – MATHS – 2B – (UM) – (ECLIPSE)

8.00 – 8.30am – ECONOMICS – (UM) – (AGRICULTURAL SECTOR)

8.30 – 9.00am – URDU – (RUDAD NIGARI)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – ECONOMICS – (DEMAND ANALYSIS)

5.30 – 6.00pm – CIVICS – (ECONOMIC JUSTICE)

6.00 – 6.30pm – SANSKRIT- (BHAGYA CHAKRA)

6.30 – 7.00pm – MATHS -1B (THREE DIMENSIONAL COORDINATES)

7.00 – 7.30pm – CHEMISTRY (STOICHIOMETRY)

7.30 – 8.00pm – ZOOLOGY – (ANIMAL DIVERSITY)

8.00 – 8.30pm – MATHS – 1A(UM) (MATRICES)

Follow Us @