27/01/2022న T SAT VIDYA చానల్ లో ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు.

ఉదయం ద్వితీయ సంవత్సరం, సాయంత్రం ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – MATHS – 2B (DIFFERENTIAL EQUATIONS)

7.30 – 8.00am – ZOOLOGY – (GENETICS)

8.00 – 8.30am – HISTORY- (G.O. – 36)

8.30 – 9.00am – SANSKRIT- (VRUKSHA RAKSHITHA PITAMAHI)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – ECONOMICS – (DEMAND ANALYSIS)

5.30 – 6.00pm – HISTORY – (SAFEGUARD OF LIBERTY)

6.00 – 6.30pm – HINDI – (APARAJITA)

6.30 – 7.00pm – MATHS -1B (PAIR OF STRAIGHT LINE)

7.00 – 7.30pm – CHEMISTRY (STOICHIOMETRY)

7.30 – 8.00pm – ZOOLOGY – (STRUCTURAL ORGANIZATION IN ANIMALS)

8.00 – 8.30pm – MATHS – 1B(UM) (PAIR OF STRAIGHT LINE)

Follow Us @