15 – 01 – 2022న T SAT VIDYA ఛానల్ లో ఇంటర్ తరగతుల షెడ్యూల్

ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు

సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును..

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు…

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ – 2484

వీడియో కాన్ – 2484

ఎయిర్ టెల్ – 948

సన్ డైరెక్ట్ – 195

టాటా స్కై – 1479

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – MATHS – 2A (PROBABILITY)

7.30 – 8.00am – PHYSICS (SEMICONDUCTOR ELECTRONICS)

8.00 – 8.30am – ECONOMICS (INDUSTRIAL SECTOR)

8.30 – 9.00am – TELUGU – (ALANKARALU)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – COMMERCE (JOINT STOCK COMPANY)

5.30 – 6.00pm – HISTORY – (IMPERIAL GUPTAS)

6.00 – 6.30pm – ARABIC (UMMU UL MOMINEEN KHADIJATUL KUBRA)

6.30 – 7.00pm – MATHS – 1A (PRODUCT OF THE VECTORS)

7.00 – 7.30pm – PHYSICS (WORK, ENERGY and POWER)

7.30 – 8.00pm – BOTANY (TAXONOMY OF ANGIOSPERMS)

8.00 – 8.30pm – ZOOLOGY (U/M) – (INVERTEBRATE PHYLUM)

Follow Us @