13/01/2022న T SAT విద్య చానల్ లో ఇంటర్మీడియట్ తరగతుల షెడ్యుల్

ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు

సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును..

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు…

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య చానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ – 2484

వీడియో కాన్ – 2484

ఎయిర్ టెల్ – 948

సన్ డైరెక్ట్ – 195

టాటా స్కై – 1479

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – MATHS – 2B (DEFINITE INTEGRALS)

7.30 – 8.00am – ZOOLOGY (GENITICS)

8.00 – 8.30am – HISTORY (1968 AGITATION)

8.30 – 9.00am – SANSKRIT – (NRUSIMHA VIRBHAVAH)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – ECONOMICS (THEORY OF CONSUMER BEHAVIOR)

5.30 – 6.00pm – CIVICS (KINDS OF LAW)

6.00 – 6.30pm – HINDI (DAAN BAL)

6.30 – 7.00pm – MATHS – 1B (PAIR OF STRAIGHT LINE)

7.00 – 7.30pm – CHEMISTRY (STATES OF MATTER)

7.30 – 8.00pm – ZOOLOGY (STRUCTURAL ORGANIZATION IN ANIMALS)

8.00 – 8.30pm – MATHS – 1B (U/M) (THE STRAIGHT LINE)

Follow Us @