10/01/2022న T SAT VIDYA లో ఇంటర్ తరగతులు

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు.

T SAT LIVE తరగతులు ఇక్కడ చూడండి.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479.

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – MATHS – 2A (PROBABILITY)

7.30 – 8.00am – PHYSICS – (SEMI CONDUCTOR ELECTRONICS)

8.00 – 8.30am – COMMERCE – (BANKING SERVICES INSURANCE)

8.30 – 9.00am – ENGLISH – (DIALOUGE WRITING)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – COMMERCE – (JOINT STOCK COMPANY)

5.30 – 6.00pm – HISTORY – (GUPTAS)

6.00 – 6.30pm – ENGLISH – (A RED RED ROSE)

6.30 – 7.00pm – MATHS -1A (PRODUCT OF VECTORS)

7.00 – 7.30pm – PHYSICS (LAWS OF MOTION)

7.30 – 8.00pm – BOTANY – (FERTILIZATION)

8.00 – 8.30pm – STRESS MANAGEMENT – (THE HELP PROGRAMME)

Follow Us @