23/01/2022న T – SAT విద్య చానెల్ లో ఇంటర్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు…

ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు

సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును..

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ – 2484

వీడియో కాన్ – 2484

ఎయిర్ టెల్ – 948

సన్ డైరెక్ట్ – 195

టాటా స్కై – 1479

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – MATHS – 2A (PROBABILITY)

7.30 – 8.00am – PPHYSICS (SEMI CONDUCTORS ELECTRONICS)

8.00 – 8.30am – ECONOMICS – ( INDUSTRIAL SECTOR)

8.30 – 9.00am – TELUGU – (ARDHA ALANKARALU)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – ACCOUNTANCY – (BANK RECONCILIATION STATEMENT)

5.30 – 6.00pm – HISTORY – (ARAB CONQUEST OF SINDH)

6.00 – 6.30pm – MATHS – 1A (PRODUCTS OF VECTOR)

6.30 – 7.00pm – PHYSICS – (WORK, POWER & ENERGY)

7.00 – 7.30pm – CHEMISTRY – (STATES OF THE MATTER)

7.30 – 8.00pm – BOTANY – (FAMILY RENAISSANCE )

8.00 – 8.30pm – ZOOLOGY – (PHYLUM ARTHROPODA)

Follow Us @