01/02/2022న T SAT VIDYA లో ఇంటర్ విద్య తరగతుల షెడ్యూల్ & LIVE

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు.

T SAT LIVE తరగతులు ఇక్కడ చూడండి.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479.

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – MATHS – 2A (RANDOM VARIABLE)

7.30 – 8.00am – PHYSICS – (SEMI CONDUCTOR AND ELECTRONICS)

8.00 – 8.30am – ECONOMICS – (TM) (INDUSTRIAL SECTOR)

8.30 – 9.00am – TELUGU – (GNANA BODHA)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – COMMERCE – (RECTIFICATION OF ERRORS)

5.30 – 6.00pm – HISTORY (TM) – (ALLAUDDIN MILATARY CAMPAIGNS)

6.00 – 6.30pm – ARABIC – (SINGULAR, DUAL & PLURAL

6.30 – 7.00pm – MATHS -1A (TRIGONOMETRIC RATIOS)

7.00 – 7.30pm – PHYSICS (SYSTEM OF PARTICLES & ROTATIONAL MOTION)

7.30 – 8.00pm – BOTANY – (CELL STRUCTURE AND FUNCTIONS)

8.00 – 8.30pm – ZOOLOGY (UM) (ANIMAL DIVERSITY – 02)

Follow Us @