04/02/2022న T SAT VIDYA లో ఇంటర్ విద్య తరగతులు

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు.

T SAT LIVE తరగతులు ఇక్కడ చూడండి.

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ2484, వీడియో కాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 195, టాటా స్కై – 1479.

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – CHEMISTRY – (ORGANIC COMPOUNDS CONTIANING C, H, & O)

7.30 – 8.00am – MATHS – 2B (UM) – (ELLIPSE)

8.00 – 8.30am – ECONOMICS – (UM) – (INDUSTRIAL SECTOR)

8.30 – 9.00am – URDU – (KHUTOOT NAVESI)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – ECONOMICS – (PRODUCTION ANALYSIS)

5.30 – 6.00pm – CIVICS – (MEANING OF JUSTICE)

6.00 – 6.30pm – SANSKRIT – (GYAN PARISHA)

6.30 – 7.00pm – MATHS -1B (THREE DIMENSIONAL COORDINATE)

7.00 – 7.30pm – CHEMISTRY (STOICHIOMETRY)

7.30 – 8.00pm – ZOOLOGY – (ANIMAL DIVERSITY)

8.00 – 8.30pm – MATHS – 1A – (UM) (MATRICES)

Follow Us @