దివ్యాంగుల కోసం క్వాప్ సార్ధక్ యాప్

భారతదేశంలో ఉన్న దాదాపు పది కోట్ల మంది దివ్యాంగులకు అన్ని రకాల సేవలను అందించేందుకు క్వాప్ జెమిని అనే ఐటీ సంస్థ సార్ధక్ అని ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ తో కలిసి ఒక అప్లికేషన్ ను రూపొందించారు.

ఈ యాప్ ద్వారా దివ్యాంగులకు అవసరమైన సేవలు అన్ని భారతీయ భాషలలో అందిస్తారు. ఉపాధి కల్పన నుంచి ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత అందే సేవల వరకు లభించును.

అలాగే దివ్యాంగులు సాధించిన విజయాలను ఇందులో పొందు పరచనున్నారు.

Follow Us @