తెలంగాణ బడ్జెట్ 2021 పూర్తి పాఠం

తెలంగాణ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావు తేదీ 18 – 03 – 2021 న తెలంగాణ అసెంబ్లీలో 2021 కి గాను సాదరణ బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టారు.

తెలంగాణ బడ్జెట్ – 2021 పూర్తి పాఠం కింద లింక్ లో pdf file గా అందించడం జరిగింది.

https://drive.google.com/file/d/1wlXiJPPiG0AG4vWdI-GPQPxqb-y7XBWe/view?usp=drivesdk

Follow Us @