దేశంలో 21 నకిలీ యూనివర్సిటీలు – UGC

న్యూడిల్లీ (ఆగస్టు – 26) : యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ (UGC) దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో తమ వద్ద ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా సర్టిఫికెట్లు జారీ చేస్తున్న 21 నకిలీ యూనివర్సిటీల జాబితాని అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ యూనివర్సిటీలలో విద్యార్థులు …

దేశంలో 21 నకిలీ యూనివర్సిటీలు – UGC Read More