సర్టిఫికెట్ ల పై విష ప్రచారం తగదు – TGDCLA

కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్ ల సర్టిఫికెట్ ల పై ఒక పత్రికలో మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో వచ్చిన అసత్యకరమైనటువంటి వార్తలను TGDCLA రాష్ట్ర కమిటీ ఖండిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు యమ్ వినోద్ కుమార్ తెలిపారు. ఎవో దుష్టశక్తులు కావాలని మీడియా ద్వారా తప్పుడు …

సర్టిఫికెట్ ల పై విష ప్రచారం తగదు – TGDCLA Read More