సర్టిఫికెట్ లపై తప్పుడు ప్రచారం తగదు:సీహెచ్ కనకచంద్రం

చాలా వరకు రెగ్యులర్ లెక్చరర్లవి అవే సర్టిఫికెట్లు… కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్ల క్రమబద్ధీకరణ ను జీర్ణించుకోలేని కొన్ని దుష్టశక్తుల ప్రచారం. కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్ ల క్రమబద్ధీకరణ విషయంలో సర్టిఫికెట్ లపై తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు అందించి గుర్తింపులేని యూనివర్సిటీ సర్టిఫికెట్లు …

సర్టిఫికెట్ లపై తప్పుడు ప్రచారం తగదు:సీహెచ్ కనకచంద్రం Read More