వర్శిటీ కాంట్రాక్టు లెక్చరర్‌లకు ఎక్స్‌గ్రేషియా పట్ల హర్షం

నల్గొండ (డిసెంబర్ – 03) : మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులకు అనుకోని ఘటనలు జరిగినప్పుడు లేదా రిటైర్మెంట్ అయినప్పుడు 15 సంవత్సరాలు సర్వీస్ పూర్తి చేసినట్లయితే 3.75 లక్షల రూపాయలు, 20 సంవత్సరాల సర్వీసు పూర్తి చేసి …

వర్శిటీ కాంట్రాక్టు లెక్చరర్‌లకు ఎక్స్‌గ్రేషియా పట్ల హర్షం Read More