భారత విప్లవ వేగుచుక్క సావిత్రి పూలే : ఆస్నాల శ్రీనివాస్ (జనవరి 3 సావిత్రి జయంతి) 

వ్యాసకర్త :: ప్రిన్సిపాల్ (సమ్మక్క సారక్క ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల – తాడ్వాయి – ములుగు, కార్యదర్శి తెలంగాణ గెజిటెడ్ అధికారుల సంఘం) ‘ఈ పిల్లలే ఈ దేశానికి అస్తి, ఈ దేశ ఆస్తులే నా అస్తి’ అని నూట యాభై …

భారత విప్లవ వేగుచుక్క సావిత్రి పూలే : ఆస్నాల శ్రీనివాస్ (జనవరి 3 సావిత్రి జయంతి)  Read More