ఇంజనీరింగ్, ఫార్మా మెనేజ్మెంట్ సీట్ల కౌన్సెలింగ్ కు మార్గదర్శకాలు

హైదరాబాద్ (సెప్టెంబర్ – 27) : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మైనారిటీ, నాన్ మైనారిటీ ప్రైవేటు ఇంజనీరింగ్, ఫార్మా కాలేజీలలో బీటెక్, బీ ఆర్క్, బీపార్మా, ఫార్మా డీ సీట్లను కేటగిరి – బి కింద మేనేజ్మెంట్ కోట సీట్లను భర్తీ చేసుకోవడానికి …

ఇంజనీరింగ్, ఫార్మా మెనేజ్మెంట్ సీట్ల కౌన్సెలింగ్ కు మార్గదర్శకాలు Read More